Humanitární združení Perspektiva

Etický kodex

PRACOVNÍKŮ HUMANITÁRNÍHO SDRUŽENÍ PERSPEKTIVA

I. Úvod

Základem naší práce jsou principy lidských práv a sociální spravedlnosti. Dbáme na dodržování práv zakotvených v následujících dokumentech a v dalších úmluvách, deklaracích a zákonech, které z těchto dokumentů vycházejí. Jedná se o Všeobecnou deklaraci lidských práv, Chartu lidských práv OSN, Úmluvu OSN o právech osob se zdravotním postižením.

II. Etické zásady ve vztahu ke klientům

1. Respektujeme důstojnost a jedinečnost každého člověka a jako s takovým s ním také jednáme.

2. Každý člověk je vždy rovnocenným partnerem, kterému poskytujeme individuální podporu potřebnou k realizaci jejich osobních cílů. Míru podpory přizpůsobujeme aktuálním potřebám jednotlivých klientů.

3. Podporujeme vědomí vlastní odpovědnosti uživatelů služeb a snažíme se začlenit je do procesu řešení svých problémů.

4. Pomáháme uživatelům služby navazovat a rozvíjet sociální vztahy a zapojit se do jimi zvolených aktivit v zařízení i mimo něj.

III. Etické zásady ve vztahu k zaměstnavateli a spolupracovníkům

1. Plníme odpovědně své povinnosti vyplývající ze závazku k organizaci a snažíme se o to, aby úroveň naší práce byla co možná nejvyšší.

2. Považujeme týmovou práci za nedílnou součást práce v pomáhajících profesích. Pokud ztrácíme motivaci k práci, hledáme pomoc a  řešení.

3. Respektujeme rozdíly v názorech a praktické činnosti svých spolupracovníků. Kritické připomínky k nim vyjadřujeme na vhodném místě a vhodným způsobem. Nikdy ne v přítomnosti uživatelů služby.

IV. Závěr

Etický kodex jako součást vnitřních norem organizace je pro každého pracovníka závazný a jeho nedodržování může být posuzováno jako porušeníní předpisů vztahujících se k vykonávané práci se všemi vyplývajícími důsledky.

Bankovní spojení:

Poštovní spořitelna, a.s.

číslo účtu: 201135294/0300

 

Centrum sociálních služeb:

 

Havlíčkova 276

413 01, Roudnice nad Labem

Tel.: (+420) 412 871 011

Tel.: (+420) 412 871 005

E-mail: perspektiva@rete.cz

ID datové schránky: jsyzhky

IČ: 62768841

DIČ: CZ62768841

 

facebook HS_Perspektiva

 

Online daňová poradna Adar