Humanitární združení Perspektiva

Ochrana osobních údajů

Správcem osobních údajů je Humanitární sdružení Perspektiva, z.s. se sídlem Havlíčkova 276, 413 01 Roudnice nad Labem. IČO: 62768841. Správce je poskytovatelem sociálních služeb v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Osobní údaje jsou zpracovány v souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) ve zkrácené formě GDPR.

Za osobní údaj je považována jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitého subjektu údajů, lze ho přímo či nepřímo identifikovat (pr. číslo, kód či specifický prvek). Osobní údaje správce zpracovává o klientech sociální služby, rodinných příslušnících klientů, zaměstnancích, uchazečích o zaměstnání, externistech, osobách samostatně výdělečně činných na pozici spolupracujících osob, zástupcích a kontaktních osobách právnických osob - partnerů, dodavatelích, sponzorech, veřejných institucích a poskytovatelích dotací.

Osobní údaje o zaměstnancích jsou zpracovávána navíc za účelem plnění povinností podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce a předpisů upravujících pojistné, daně a účetnictví, zejména odvádění pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení, daně z příjmu fyzických osob, vedení mzdové agendy, vedení evidence pracovních úrazů a nemocí z povolání, provádění případných srážek mzdy a za účelem splnění dotačních pravidel.

Správce si osvojil dodržování mlčenlivosti a ochrany osobních údajů, jakož i přístup k nim, před nezákonným nebo nelegitimním přístupem či užitím a omezil sběr osobním údajů na nezbytné legitimní minimum nutné k dosažení primárního účelu sběru dat.

Bankovní spojení:

Poštovní spořitelna, a.s.

číslo účtu: 201135294/0300

 

Centrum sociálních služeb:

 

Havlíčkova 276

413 01, Roudnice nad Labem

Tel.: (+420) 412 871 011

Tel.: (+420) 412 871 005

E-mail: perspektiva@rete.cz

ID datové schránky: jsyzhky

IČ: 62768841

DIČ: CZ62768841

 

facebook HS_Perspektiva

 

Online daňová poradna Adar