Humanitární združení Perspektiva

Provozní řád

Účelem provozního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví osob a majetku organizace. Cílem provozního řádu je též zajištění příjemné společenské atmosféry.

Údaje o organizaci:

 1. Provozovatelem služby: Humanitární sdružení PERSPEKTIVA – spolek
 2. Adresa zařízení: Havlíčkova 276, 413 01 Roudnice nad Labem
 3. Za provoz zodpovídá předsedkyně a jednatel organizace. Za denní chod zodpovídá vedoucí zařízení.
 4. Provozní doba: pondělí až čtvrtek 8.00 – 15.30 hod., pátek 8.00 – 15.00 hod.

Obecná ustanovení:

 1. Služba sociální rehabilitace je bezplatná.
 2. Poskytovatel služby zajišťuje pouze základní pitný režim.
 3. Pracovníci zařízení dbají o bezpečnost uživatelů služby. V případě krizové situace je postupováno dle Poplachových a požárních směrnic a dle Pravidel pro řešení nouzových a havarijních situací.
 4. Lékárnička se základním vybavením je uložena v kanceláři.
 5. K vybavení prostor organizace se musí všichni chovat šetrně a ohleduplně. Jakékoli úmyslné poškození majetku je dotyčný povinen uhradit na své náklady.
 6. V organizaci platí zásady slušeného chování. Agresivní chování či jiné nevhodné chování může vést k vykázání z prostor organizace a ukončení poskytování služby.
 7. Ve vnitřních prostorách organizace není dovoleno kouřit.
 8. Konzumace alkoholu či jiných návykových látek při poskytování služby je zakázána.
 9. Službu nelze poskytovat osobám ve zjevně opilém stavu či pod vlivem jiných návykových látek.
 10. V zájmu bezpečnosti osob se nesmí v organizaci manipulovat se zbraněmi či jinými nebezpečnými předměty.

Závěr:

 1. Provozní řád je závazný nejen pro uživatele služby, ale i pro ostatní návštěvníky zařízení a zaměstnance.

Bankovní spojení:

Poštovní spořitelna, a.s.

číslo účtu: 201135294/0300

 

Centrum sociálních služeb:

 

Havlíčkova 276

413 01, Roudnice nad Labem

Tel.: (+420) 412 871 011

Tel.: (+420) 412 871 005

E-mail: perspektiva@rete.cz

ID datové schránky: jsyzhky

IČ: 62768841

DIČ: CZ62768841

 

facebook HS_Perspektiva

 

Online daňová poradna Adar