Humanitární združení Perspektiva

Sociální centrum

Služba sociální rehabilitace:

§70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:
identifikátor služby 9245039

Oblast působnosti služby:

Roudnice nad Labem a obce s rozšířenou působností - okruh 15 - 20 km.

V této lokalitě jsme jediná organizace, která může nabídnout bezbariérové prostory a služby zaměřené na práci s lidmi se zdravotním, tělesným, mentálním aj. handicapem.

Cíle poskytované služby:

Cílem sociální rehabilitace je směřovat k růstu samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob z určené cílové skupiny. Sociální rehabilitace napomáhá uživatelům v rozvoji jejich specifických schopností a dovedností s důrazem na sociální a komunikační dovednosti. Rozvoj aktivit směřuje proti sociálnímu vyloučení a podporuje aktivní a smysluplné využití času cílové skupiny. Služba je poskytována na základě individuálního plánu uživatele.

Poslání

Posláním sociální rehabilitace Humanitárního sdružení Perspektiva je

 • zvýšení samostatnosti osob s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, tak aby dokázaly žít bez závislosti na rodině či jiné blízké osobě
 • pomoci lidem po úraze nebo při zhoršení zdravotního stavu znovu nabýt ztracených nebo jiných schopností a dovedností potřebných pro zvládání běžných životních situací
 • pomoci lidem s duševním onemocněním k obnově a udržení sociálních dovedností potřebných po společenský a pracovní život.

Obsah poskytované služby:

 • základní sociální poradenství
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začlenění
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • sociálně terapeutické činnosti
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Popis cílové skupiny:

Naší primární cílovou skupinou jsou:

 • osoby s tělesným, či lehkým nebo středním mentálním postižením, popř.  kombinace obou druhů postižení
 • osoby po úraze nebo při takovém zhoršení zdravotního stavu, které jim výhledově brání postarat se o sebe dosud obvyklým způsobem.
 • osoby s chronickým duševním onemocněním ve stabilizovaném stavu.

Neposkytujeme zdravotnické služby.

Věková kategorie klientů:

 • 18 - 64 let

Služba je poskytovaná denně od pondělí do pátku:

Otevírací doba:

pondělí – čtvrtek 8.00 – 15.30 hod.
pátek                  8.00 – 15.00 hod. 

Bankovní spojení:

Poštovní spořitelna, a.s.

číslo účtu: 201135294/0300

 

Centrum sociálních služeb:

 

Havlíčkova 276

413 01, Roudnice nad Labem

Tel.: (+420) 412 871 011

Tel.: (+420) 412 871 005

E-mail: perspektiva@rete.cz

ID datové schránky: jsyzhky

IČ: 62768841

DIČ: CZ62768841

 

facebook HS_Perspektiva

 

Online daňová poradna Adar