Humanitární združení Perspektiva

Veřejný závazek

Poslání

Posláním Humanitárního sdružení Perspektiva je vytvářet podmínky pro plnohodnotný život lidí s handicapem prostřednictvím poskytování sociálních služeb.

 Cílová skupina

  • osoby s tělesným, či lehkým nebo středním mentálním postižením, možná je i kombinace obou druhů postižení
  • osoby po úraze nebo při takovém zhoršení zdravotního stavu, které jim výhledově brání postarat se o sebe dosud obvyklým způsobem
  • osoby s chronickým duševním onemocněním ve stabilizovaném stavu
  • věkové složení cílové skupiny: 18-64 let

Principy poskytování služeb

  • Podporujeme samostatnost uživatelů služeb
  • Respektujeme lidská práva uživatelů a klademe důraz na respektování lidské důstojnosti
  • Podporujeme sociální začlenění uživatelů
  • Naše podpora vychází z individuálních potřeb uživatelů
  • Naše podpora působí na uživatele služby aktivně
  • Služby jsou poskytovány v náležité kvalitě

Prohlášení
Všechna tato prohlášení, cíle, poslání apod. jsou veřejně přístupná a uvádějí se v materiálech HS_Perspektiva v jednotné podobě. Při jejich aktualizaci jsou jednotné změny zaneseny ve všech materiálech. Jedná se především o písemné materiály (letáky, propagační brožury atd.) a na internetové prezentaci.

Soulad
Tato veřejná prohlášení jsou v souladu s posláním HS Pespektiva - umožnit zdravotně postiženým osobám vést pokud možno běžný způsob života a být pracovníkům HS_Perspektiva partnerem a zákazníkem a v žádném případě ne jako nesvéprávný objekt plošné péče.

Veškerá činnost a poskytování služeb musí být podřízeno snaze vyhovět uživatelům, poskytnout jim služby, které potřebují a v takové kvalitě, aby jim pomohly zmírnit negativní důsledky jejich zdravotního postižení.

Bankovní spojení:

Poštovní spořitelna, a.s.

číslo účtu: 201135294/0300

 

Centrum sociálních služeb:

 

Havlíčkova 276

413 01, Roudnice nad Labem

Tel.: (+420) 412 871 011

Tel.: (+420) 412 871 005

E-mail: perspektiva@rete.cz

ID datové schránky: jsyzhky

IČ: 62768841

DIČ: CZ62768841

 

facebook HS_Perspektiva

 

Online daňová poradna Adar